Artikelen door Che Nunumete

Vluchtroutes: ook voor gehandicapten en ouderen

Er is een veelzijdig beleid nodig om de veiligheid van personen met een handicap in alle situaties beter te ondersteunen en te beschermen. In Europa wordt de specifieke vluchtwegaanduiding vanaf 2022 opgenomen in de ISO Norm. Het is nu zaak dat alle lidstaten dit verplicht opnemen in nationale wetgeving. Daarom bepleit ik dat de specifieke […]

Europese gehandicapten- en ouderenkaart

Wanneer personen met een handicap naar een andere lidstaat reizen voor werk, studie of andere redenen, kunnen zij moeilijkheden ondervinden. Bijvoorbeeld door belemmeringen bij de toegang te tot diensten, waaronder tolken in gebarentaal, of bij andere voorzieningen voor personen met een handicap in dat land. Eind 2023 zal de Commissie daarom voorstellen om een Europese […]

Opiniestuk AD: Maatschappij kan zo veel meer met inzet ouderen

Ouderen kunnen wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de arbeidsmarkt, als daarvoor de gelegenheid wordt gegeven. Maatwerk is daarbij van groot belang. De Europese Commissie heeft onlangs haar Groenboek gepresenteerd over de kansen en uitdagingen van de vergrijzende Europese samenleving. Voor wie er nog aan twijfelde: onze ouderen zijn verre van […]

Vrouwendag: vanaf nu gelijke betaling mannen en vrouwen

Vandaag, op internationale vrouwendag, wil ik de ongelijkheid in de voetbalwereld aan de orde stellen. Helaas krijgen vrouwen die voor de nationale ploeg uitkomen, ook in 2021 in de meeste landen ter wereld, niet zoveel betaald als mannen. Dit is ook volgens de Europese Commissie een vorm van discriminatie en volgens Europese regels niet toegestaan. […]

Uw Ouderengezant in Nederland en Europa

Bijna 9 maanden geleden maakte ik de overstap naar het CDA. Op die manier kan ik mijn werk in het Europees Parlement nog beter voortzetten en als speciaal Ouderengezant effectiever werken aan de vertegenwoordiging van ouderen in de politiek. In dit blog wil ik jullie graag meer vertellen over mijn werk als Ouderengezant. Want ik […]