Geen enkele regel overtreden

Medio 2021 ontstond ophef naar aanleiding van een artikel in HP de Tijd waarin Toine Manders, beschuldigd werd van het overtreden van de integriteitsregels. Naar aanleiding van dat artikel heeft het EP een onderzoek ingesteld, met als conclusie dat Manders geen enkele regel heeft overtreden. 

Reactie Manders: “Het gemak waarmee journalisten roddels klakkeloos overnemen, blijft mij verbazen”.