Batterijen elektrische auto’s: productie naar Europa halen!

Over een paar jaar zal ongeveer 95 procent van alle batterijen in Europa worden gebruikt voor stationaire energieopslag en elektrische auto’s. Met de Europese Interne Markt als hefboom en hoge sociale- en milieustandaarden zet ik er als rapporteur van de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) in het Europees Parlement op in om de productie van hoge kwaliteit batterijen en daarmee hoogwaardige werkgelegenheid en verdienvermogen naar Europa te halen en zo op het gebied van batterijen onafhankelijker te worden van landen als China en Zuid-Korea.

Europese Commissie presenteerde eind 2020 nieuwe wetsvoorstellen op het gebied van batterijen en het recyclen van oude accu’s. Doelstelling: zowel de lucratieve productie van accu’s voor elektrische auto’s naar Europa te halen als sociale- en milieustandaarden in de productieketen te waarborgen en de recycling goed te regelen. Tevens is het van belang de werking van het markttoezicht te verbeteren door invoering van een arbitrageprocedure zodat enerzijds batterijen die niet conform zijn snel uit de roulatie kunnen worden genomen, en anderzijds bedrijven in geval van een grensoverschrijdend conflict snel(ler) dan nu weten waar ze aan toe zijn.

Als rapporteur voor de interne markt presenteerde ik vorige week mijn voorstel met innovatieve ideeën in detail:

Mijn verbetervoorstellen voor de batterijen verordening:

 • Ook batterijen van elektrische fietsen onder de verordening laten vallen.
 • Het is van essentieel belang om hoge milieu- en sociale normen vast te stellen voor alle bedrijven die batterijen op de interne markt brengen. Zo zorgen we ervoor dat Europese bedrijven kunnen concurreren met bedrijven uit landen met lossere regels. Batterijen die milieuvervuilend, of bijvoorbeeld met dwangarbeid geproduceerd zijn, mogen in Europa niet op de markt komen.
 • Batterijen moeten gemakkelijk en veilig verwijderd kunnen worden, en voorzien zijn van duidelijke instructies hieromtrent ten behoeve van consumenten en andere gebruikers.
 • Invoering van universele opladers voor gelijkaardige producten (bijvoorbeeld tuingereedschap) zijn essentieel om afval en kosten te verminderen.
 • Het type etiket met productinformatie op batterijen moet kunnen worden aangepast aan de technologische ontwikkelingen en dus ‘future proof’ zijn.
 • De batterijsoftware van elektrische auto’s en home storage batterijen moet bi-directioneel laden mogelijk maken, zodat deze batterijen als het ware deel gaan uitmaken van het energienetwerk. Daarmee kan de elektrische auto in de toekomst ook je huis van energie voorzien, en niet alleen andersom.
 • Eisen met betrekking tot sociale- en milieustandaarden bij de productie van batterijen worden van toepassing op alle batterijen, niet alleen die met en capaciteit van meer dan 2 kWh.
 • Er komt een Europees battery competence centre, gespecialiseerd op het uitvoeren van tests en het geven van technisch en wetenschappelijk advies.
 • Het oprichten van nationale battery competence centre’s om zo met name het MKB te helpen te voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Het invoeren van een snelle arbitrageprocedure om grensoverschrijdende conflicten op het gebied van markttoegang snel op te lossen. Zo weten bedrijven binnen een aantal maanden waar ze aan toe zijn, in plaats van na de huidige paar jaar.
 • De invoering van een statiegeldsysteem dat mensen motiveert om oude consumentenbatterijen in te zamelen. Zo houden we tevens de grondstoffen in de keten. Aanvankelijk op het niveau van de Lidstaat, maar op lange termijn op Europees niveau.
 • Om te zorgen voor een afschrikkend effect van sancties die door de Lidstaten zijn ingesteld, moeten ook deze sancties gelden voor de verantwoordelijke personen, niet alleen voor organisaties en bedrijven.
 • Een exportverbod voor oude batterijen om zo bij te dragen tot een gesloten kringloop van grondstoffen voor batterijen.
 • Het vergroten van de brandveiligheid van EV-batterijen.

Benieuwd naar mijn complete rapport? Klik dan hier.