We moeten voorkomen dat we voor onze batterijproductie afhankelijk worden van Azië

Green Light Magazine – 27 mei 2021: Batterijenproductie

Op dit moment is de batterijtechnologiesector  te afhankelijk van Azië. Daar moet verandering in komen. Zowel op nationaal als op Europees niveau. Als rapporteur van het rapport over de Europese batterijen verordening in de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming is het mijn doel om de wereldstandaarden op de markt te brengen voor het produceren, hergebruiken en recyclen van batterijen en EU-breed op elkaar af te stemmen. Dit is heel belangrijk voor een economisch sterk Europa.

Als een van de grootste economische machtsblokken ter wereld hebben we onze lessen geleerd van het roemloze einde van de grootschalige productie van zonnepanelen in Europa. Al snel werden die in China gekopieerd en vervolgens met behulp van staatssteun goedkoop daar geproduceerd en geëxporteerd. Zo werden Europese bedrijven binnen de kortste keren uit de markt gedrukt. Om te voorkomen dat we voor onze batterijproductie afhankelijk blijven van Azië is de noodzaak groot om in Europa batterijcellen te gaan produceren. Op die manier kunnen we het fundament onder onze Europese auto-industrie behouden en de concurrentie aangaan.

Lees het artikel verder: ‘We moeten voorkomen dat we voor onze batterijproductie afhankelijk worden van Azië’ | Green Light