GEEN GESPONSORDE BEZOEKERSGROEPEN MEER VANAF 1 JANUARI!

Beste vrienden,
Helaas wordt het nagenoeg onmogelijk gemaakt om nog gesponsorde bezoekersgroepen te ontvangen. De lange en ingewikkelde lijsten was al een horde, maar nu heeft het EP besloten dat er de financieel verantwoordelijke van een groep binnen één maand alle kosten met rekeningen moet verantwoorden en als het niet klopt moet ik of het uitnodigend lid het tekort betalen.

Het Europees Parlement wordt steeds meer een gesloten bolwerk, waar de kiezers kennelijk niet meer welkom zijn en dat allemaal onder de noemer integriteit en transparantie. Er zijn kennelijk twee oplichters en daarvoor moeten 703 leden en vooral u als bezoekers lijden onder deze Paclov reacties. Straf alleen de overtreders (0,4%), want de meeste mensen deugen.

Met pijn in het hart heb ik dit besluit genomen omdat ik heel veel bezoekers het EP heb kunnen laten zien en uitleggen waarom Europa belangrijk is.
Als groepen op eigen kosten komen dan ben ik graag bereid om deze te ontvangen buiten de bezoekersdienst om.

Ik wil de democratie bereikbaar houden voor gewone mensen.

Vgr Toine Manders