KINK UIT DE KABEL

Brusselse Nieuwe – 23 september 2021

“De technische invulling werd toen echter overgelaten aan de Commissie, in overleg met de industrie. Vooral Apple heeft de implementatie daarvan tot nu toe succesvol tegengehouden. Het Europees Parlement heeft de Commissie hierover mede op mijn initiatief in januari 2020 op de vingers getikt en gevraagd snel met een juridisch bindende regeling te komen.”

Lees het artikel hier verder!