ABORTUSWET TEXAS

EUROPEES PARLEMENT MAG ZICH ERMEE BEMOEIEN

Brusselse Nieuwe – 7 oktober 2021

Toine Manders besloot zich ook uit te spreken tegen deze wet, terwijl de rest van het CDA zich onthield. “De EVP, de Europese partij waar het CDA onder valt in het parlement, was tegen de resolutie. Zij vonden de veroordeling van de Texaanse wet niet op zijn plaats. Het CDA keurt de Texaanse wet eigenlijk af, maar wil ook de handelsrelatie niet schaden, dus besloot men zich te onthouden van stemming”

“Ik besloot voor mezelf dat ik tegen de wet wilde stemmen. Natuurlijk is de handelsrelatie belangrijk, maar ik vind vrouwenrechten belangrijker. De doorslag gaf voor hem het feit dat mensen 10.000 dollar krijgen als ze iemand verraden die een abortus heeft gepleegd of erbij hebben geholpen. “Dan ga we 70 jaar terug in de tijd.”

Lees hier het artikel!