De Voordelen van Lifelong Learning: Investeren in de Toekomst van Werkenden

Lifelong learning, oftewel blijven leren gedurende ons hele leven, is van cruciaal belang in de snel veranderende arbeidsmarkt van vandaag. Als Europarlementariër heb ik me jarenlang ingezet als pleitbezorger voor dit concept en ben ik ervan overtuigd dat het de sleutel is tot het succesvol omgaan met de uitdagingen van de moderne werkwereld. Het verhaal van Anne-Marije Buckens, die zich inzet om werkloze 50-plussers aan werk te helpen, illustreert perfect waarom het bevorderen van lifelong learning zo belangrijk is.

In een recente column in het Eindhovens Dagblad werd het gebrek aan investeringen in de banen van de toekomst benadrukt. Buckens benadrukte dat de enige zinvolle overheidsinvestering om werkloosheid onder 50-plussers op te lossen, zou zijn om inzicht te bieden in de banen van de toekomst en omscholing naar deze banen gemakkelijker te maken. Dit is een uiterst waardevol inzicht, aangezien de arbeidsmarkt in rap tempo verandert.

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie zorgen ervoor dat steeds meer beroepen verdwijnen. Traditionele beroepen zoals melkboer en schoorsteenveger zijn al lang verleden tijd en andere beroepen zullen snel volgen. Nieuwslezers, vrachtwagenchauffeurs, kassamedewerkers, accountants, hypotheekadviseurs, vertalers, administratief medewerkers, beleidsambtenaren, grafisch vormgevers en bankiers zullen plaats moeten maken voor slimme technologie die het werk beter en sneller kan doen dan mensen. Het is niet overdreven om te stellen dat meer dan een kwart van de huidige beroepen tegen 2030 zal zijn verdwenen.

In dit snel veranderende landschap is het van cruciaal belang dat werkenden zich bewust zijn van de veranderingen en zich voortdurend bijscholen. Helaas zien we vaak dat werkenden te druk zijn met hun dagelijkse taken en niet beseffen dat hun beroep binnen enkele jaren achterhaald kan zijn. Het dominante nieuws over tekorten op de arbeidsmarkt en complimenten van leidinggevenden versterken dit gevoel van veiligheid. Dit gebrek aan bewustzijn en investering in hun eigen loopbaan is een van de oorzaken van werkloosheid onder 50-plussers. Het is niet de leeftijd die het vinden van een nieuwe baan bemoeilijkt, maar het gebrek aan investering in persoonlijke ontwikkeling.

De huidige generatie 50-plussers is opgegroeid in een tijd waarin een leven lang bij één werkgever werken als de norm werd beschouwd. Het idee van vasthouden aan wat goed is en geen nieuwe kansen aangrijpen voordat je oude schoenen weg zijn, werd hen met de paplepel ingegoten. Echter, binnen deze doelgroep zijn er veel fitte, gemotiveerde, leuke, slimme en vaardige mensen die toevallig goed zijn in beroepen waar geen vraag meer naar is.

Om werkloosheid onder 50-plussers op te lossen, moeten we daarom investeren in educatie en omscholing. Overheden moeten programma’s opzetten die inzicht geven in de banen van de toekomst en de benodigde vaardigheden. Daarnaast moeten er faciliteiten zijn om mensen in staat te stellen zich gemakkelijk om te scholen naar deze banen. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers en individuen.

Het is aan de werkenden van morgen, inclusief de 50-plussers, om deze handschoen op te pakken en actief te blijven leren gedurende hun hele loopbaan. Lifelong learning is de sleutel tot het behouden van werkzekerheid, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt. Door te investeren in educatie, zorgen we ervoor dat werkenden van alle leeftijden de kans krijgen om relevant te blijven en zichzelf te ontplooien. Laten we samenwerken om een toekomst te creëren waarin leeftijd geen belemmering vormt voor werkgelegenheid, maar waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te benutten.