Illegale handel online: Europa houdt grote schoonmaak

Er moet een einde komen aan illegale handel en het onbestraft verspreiden van nepnieuws online. CDA-Europarlementariër Toine Manders, woordvoerder Interne Markt en Consumentenbescherming, steunt dan ook het besluit over de Digital Services Act (DSA) van het Europees Parlement van donderdag: “wat offline illegaal is, moet ook online illegaal zijn.”

“Onze economie, democratie en samenleving mogen niet door illegale en schadelijke online content worden vergiftigd,” vindt Manders. “De DSA verplicht grote online platforms, zoals Facebook, Twitter en YouTube op te treden tegen illegaal materiaal online. Nieuwswebsites moeten hierop geen uitzonderingspositie krijgen, om zo het zerotolerancebeleid wat betreft het verspreiden van nepnieuws kracht bij te zetten.”

Voor consumenten moet de onlinemarkt tevens veiliger worden. “Consumentenvertrouwen is immers cruciaal voor het goed functioneren van de Europese interne markt. We verplichten platforms te controleren dat bedrijven die via hen producten en diensten verkopen bonafide zijn. Ik ben een groot voorstander van dit ‘know your business customer’-principe. Onlinemarktplaatsen dragen zo verantwoordelijkheid voor eerlijke handel,” aldus Manders.

De DSA heeft niet alleen invloed op de onlinemarkt, maar ook op de offlinemarkt. “Soms kunnen online platforms helpen om illegale situaties offline tegen te gaan. Daarom willen we platforms voor het verhuur van vakantiewoningen, zoals Airbnb, verplichten te helpen bij het tegengaan van illegale en onwenselijke verhuurpraktijken.”