Een oerwoud van regels

Als ouderengezant van het Europees Parlement zet ik mij in voor de belangen van ouderen in Nederland en de rest van Europa. Recent onderzoek van EenVandaag heeft aangetoond dat het aanvragen en regelen van zorg voor ouderen problematisch is en dringend verbetering behoeft.

Uit het onderzoek onder 1.900 mensen die zorg aanvroegen voor een thuiswonende oudere blijkt dat ruim de helft (57 procent) het traject om zorg aan te vragen als slecht beoordeelt. Huishoudelijke hulp, wijkverpleging, hulpmiddelen zoals rolstoelen en het aanvragen van een plek in een verpleeghuis zijn enkele van de problematische gebieden.

Een van de belangrijkste knelpunten is de complexe bureaucratie en het gebrek aan samenwerking tussen instanties. Mantelzorgers beginnen meestal hun aanvraag bij de huisarts of de gemeente, maar komen daarna in contact met een oerwoud aan regels en instanties. Een groot deel (45 procent) heeft te maken met vijf of meer verschillende instanties, wat leidt tot verwarring, frustratie en lange wachttijden.

Deelnemers aan het onderzoek voelen zich vaak niet serieus genomen. Medewerkers van instanties denken niet mee en stellen onzinnige vragen vanuit een checklist, wat het proces bemoeilijkt. Slechte communicatie tussen de verschillende instanties zorgt ervoor dat aanvragers steeds opnieuw hun verhaal moeten doen en dat het probleem niet wordt opgelost.

Deze trage en frustrerende procedure heeft ernstige gevolgen voor zowel de aanvragers als de ouderen zelf. Twee derde van de ondervraagden (68 procent) heeft veel stress ervaren tijdens het aanvraagtraject. Mantelzorgers nemen de zorg vaak tijdelijk over, wat een enorme belasting is bovenop hun eigen leven. Hierdoor ontvangen ouderen niet altijd de juiste zorg die ze nodig hebben.

Vooral voor ouderen met dementie die zelfstandig wonen zijn de gevolgen het grootst. Ernstige situaties lijken de enige trigger te zijn voor instanties om snel de gevraagde zorg te regelen.

Als ouderengezant pleit ik voor een drastische vereenvoudiging van het zorgaanvraagproces, betere communicatie tussen instanties en een meer persoonsgerichte aanpak. Ouderen en hun mantelzorgers verdienen zorg die eenvoudig en toegankelijk is, zonder bureaucratie en lange wachttijden. In het Europees Parlement zal ik mij blijven inzetten om dit belangrijke onderwerp op de agenda te zetten en te werken aan oplossingen die de ouderenzorg in Nederland en Europa verbeteren.

Bron: Eenvandaag