Eerlijk en grenzeloos ondernemen

Bindend arbitragemechanisme
Op maandag 10 mei sprak ik in de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement tijdens een debat met de Uitvoerend Vicevoorzitter van de Europese Commmissie, Margarethe Vestager over mijn voorstel voor het verbeteren van de werking van de Interne Markt voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB) door het drastisch verkorten van de duur van juridische procedures bij grensoverschrijdende handelsconflicten door middel van de invoering van een bindend arbitragemechanisme bij grensoverschrijdende handelsconflicten.

Het huidige systeem stimuleert grensoverschrijdend zaken doen door het MKB in Europa niet; het ontmoedigt het juist. Ik hoor van veel eigenaren van MKB-bedrijven dat grensoverschrijdend zaken doen op de Interne Markt niet zo naadloos is als het zou moeten zijn, vooral in geval bij grensoverschrijdende handelsgeschillen. Het probleem is dat ondernemers dan eerst het nationale rechtssysteem in het land waar het conflict speelt moet doorlopen voordat er een beroep kan worden gedaan op het Europese Hof van Justitie. Dit kan jaren duren. Zelfs als de bedrijfseigenaar de zaak wint, werkt het bedrijfsmodel mogelijk niet meer. Een reden waarom het MKB vaak afhaakt en vooral in het thuisland zaken blijft doen.

Daarom pleit ik ervoor om het Europese Hof van Justitie en SOLVIT samen om een bindend arbitragemechanisme te laten ontwikkelen, zodat het MKB van de deelnemende Lidstaten op deze manier direct toegang heeft tot het Europese Hof van Justitie voor het interpreteren van de interne marktregels en binnen enkele maanden duidelijkheid krijgt bij grensoverschrijdende geschillen. Zo kunnen we juridische procedures drastisch verkorten en eventuele vooringenomenheid in nationale juridische procedures omzeilen.

Ook regeringen van deelnemende EU-landen zouden gebonden moeten zijn aan de uitkomst van de arbitrage, dat op deze manier functioneert als een soort EU-procedure in kort geding. De betrokken ondernemers kunnen zo na een positief arbitragebesluit voorlopig zaken blijven doen, totdat de tegenpartij een eventuele bodemprocedure wint. Op deze manier kunnen meer MKB-ondernemers doen waar ze goed in zijn: grenzeloos ondernemen!