Europese regels voor digitale platforms

Anoniem online pesten, fraude en bedreiging tegen gaan

De EU werkt aan nieuwe regels voor digitale platforms zoals Facebook en Google. Dit moet gebruikers een betere bescherming en de concurrentie gelijke kansen bieden.

De Europese Commissie kwam eind 2020 met twee wetgevingsvoorstellen om de regels voor digitale markten en diensten in de EU te verbeteren: de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA). Het doel: een veilige digitale ruimte creëren waarin de grondrechten van consumenten worden beschermd en een gelijk speelveld tussen bedrijven wordt geschapen. Zo bevorderen we digitale innovatie, economische groei en versterken we ons concurrentievermogen. In 2021 en 2022 behandelen het Europees Parlement en de Europese Lidstaten de voorstellen en nemen een definitief besluit.

Online platforms zoals Facebook, Amazon en Google hebben geholpen om de Europese interne markt toegankelijker, transparanter en efficiënter te maken. Zij bieden consumenten tevens nieuwen manieren om te communiceren. Toine Manders, woordvoerder Interne Markt en Consumentenbescherming, verwelkomt de nieuwe voorstellen. “Eindelijk past Europa de wetgeving aan aan de realiteit. Het is belangrijk dat de nieuwe regels mee kunnen ademen met de pijlsnelle verdere ontwikkeling van de digitale platforms.” Ondanks de voordelen van de digitale platforms, ziet Manders ook uitdagingen.

Uitdagingen
We moeten de rechten van Europese consumenten online beter beschermen, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie en persoonsgegevens. Maar we moeten tevens misbruik via digitale platforms aanpakken. “Op social media is het mogelijk om opzettelijk nepnieuws te verspreiden, daarmee maatschappelijke debatten te manipuleren en zo zelfs de democratie te ondermijnen. Ook anoniem pesten, online fraude of zelfs bedreiging komt vaak voor. Ik pleit ervoor hier resoluut tegen op te treden en dien op dit punt amendementen in”, aldus Manders.

Consumentenvertrouwen essentieel
Zonder consumentenvertrouwen is er geen markt. Daarom moet volgens Manders het consumentenvertrouwen vergroot worden, vooral ook bij digitale transacties en aankopen. “Consumenten moeten beter worden beschermd tegen online fraude. Banken zouden bij financiële transacties standaard gebruik kunnen maken van een tussenrekening, een soort digitale kluis. Zodat het geld later nog kan worden teruggeëist, net zoals dat bij veel credit cards het geval is, mocht er fraude in het spel blijken te zijn. In de huidige situatie is er vaak weinig meer aan te doen. “Vooral voor kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen vergroot anoniem pesten, online fraude en bedreigen het gevoel van online onveiligheid. Dit is schadelijk voor het consumentenvertrouwen en kan psychische problemen in de hand werken. Daarom is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen die verder gaan dan het invoeren van een vrijblijvende gedragscode.” Manders pleit voor bindende afspraken met online social media platforms en banken waarin zij zich verplichten gebruikers op verzoek de identiteit van andere gebruikers bekend te maken die verantwoordelijk zijn voor online bedreigingen of fraude. Op deze manier creëren we een veilige digitale ruimte voor iedereen waarin tevens de grondrechten van gebruikers goed beschermd zijn.