China is onze vijand niet

Nu China zich achter Rusland heeft geschaard, blijkt alweer dat grootmachten over ons heen kunnen lopen en onverschillig de schouders ophalen over onze normen en waarden. Toch is China onze vijand niet. De Europese Unie is eerder een vijand van zichzelf, door de kracht en macht van de Europese interne markt niet te gebruiken.

De EU moet de interne markt benutten als hefboom om haar doelen te bereiken, waaronder het naleven van klimaatdoelen en het beschermen van mensenrechten.
Op dit moment moeten Europese bedrijven voldoen aan strengere regelgeving dan niet-Europese bedrijven en dat meten met twee maten heeft schadelijke effecten. Natuurlijk is het positief dat bedrijven in de EU steeds vaker worden gemotiveerd om duurzaam en verantwoord te ondernemen. Maar dat mag niet leiden tot scheefgroei en een verslechterde concurrentiepositie voor Europese bedrijven op de wereldmarkt.

Exporteren

Moeten we dan de regelgeving van de EU versoepelen? Dat is geen oplossing. Belangrijk is juist dat we onze standaarden exporteren naar landen buiten de Unie. Dat is ook waar ik aan werk als rapporteur voor nieuwe wetgeving voor batterijen in de commissie interne markt en consumentenbescherming. Daar werd gisteren en wordt ook vandaag tijdens de plenaire vergadering in het Europees Parlement over gestemd.

De voorstellen in het Parlement lopen vooruit op een nieuw Europees industriebeleid, waarin de EU de hefboom van de interne markt daadwerkelijk inzet.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is dat batterijen die bijzonder milieuvervuilend of een product van dwangarbeid zijn, niet meer in de EU mogen worden verkocht. Daarnaast willen we de batterijproductie in de EU stimuleren, zodat we onafhankelijker worden van landen als China. Dit is ook een geweldige kans voor meer werkgelegenheid en economische groei. We hebben namelijk een factor 19 meer batterijen nodig om onze milieu- en klimaatdoelen te halen.

De EU moet kortom het heft in eigen handen nemen; inzetten op verantwoord ondernemen, tegengaan van het dumpen van niet-conforme producten op onze interne markt en beschermen van Europese bedrijven en burgers. De huidige situatie in Oekraïne toont meer dan ooit aan hoe noodzakelijk het is om ook op het gebied van energie onafhankelijk te zijn.