Europees ouderschapscertificaat

De commissie Juridische Zaken (JURI) besprak op 19 september 2023 de amendementen op het voorstel over de acceptatie van authentieke akten op het gebied van ouderschap en het creëren van een Europees ouderschapscertificaat. Als schaduwrapporteur in de commissie Juridische Zaken, ben ik het volledig eens met het voorstel van de Europese Commissie dat ervoor moet worden gezorgd dat het ouderschap dat in een lidstaat is vastgesteld, in alle andere Europese lidstaten voor alle doeleinden moet worden erkend. Het is belangrijk dat de Unie blijft streven naar een ruimte van vrijheid en recht, maar ook een ruimte waarin het vrij verkeer van personen met volledige erkenning van de grondrechten zijn gewaarborgd.

Alle kinderen moeten dezelfde rechten hebben, wie de ouders ook zijn.  Het is onbegrijpelijk dat een kind in sommige gevallen een ouder (of ouders) ‘verliest’, omdat ze de grens oversteken. Dit ontbreken van erkenning kan aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor kinderen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld hun recht verliezen op erfopvolging of levensonderhoud in een andere lidstaat, of hun recht op het optreden van een van hun ouders als hun wettelijke vertegenwoordiger in een andere lidstaat op het gebied van bijvoorbeeld medische behandelingen of onderwijs. Met dit voorstel worden mogelijk de grondrechten en andere rechten van kinderen in grensoverschrijdende situaties, zoals hun recht op bijvoorbeeld een identiteit of om niet te worden gediscriminieerd, versterkt. Discriminatie op basis van bijvoorbeeld de seksuele geaardheid van de ouders is compleet onacceptabel. Deze problematiek kan worden opgelost door dit Europees ouderschapscertificaat, omdat via het certificaat het ouderschap van een kind in de hele EU wordt erkend.

Bekijk hier het voorstel van de Europese Commissie!