Ook goederen niet illegaal de grens over

Toine Manders (CDA) heeft tijdens de afgelopen plenaire vergadering van het Europees Parlement tijdens het debat over het voorstel om EUR 1 miljard ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de aankoop van moderne apparatuur door de Douanediensten van de EU-lidstaten, opgeroepen om grenzen van de de Interne Markt beter te beschermen. Daarvoor is naar zijn mening op middellange termijn een nieuwe, Europese aanpak nodig, naar het voorbeeld van de bescherming van de Europese buitengrenzen voor personen door de Europese Grens en Kustwacht Frontex. Hiertoe is besloten omdat het beschermen van de Europese buitengrenzen, bijvoorbeeld tijdens een vluchtelingencrises, in verband met het vrij reizen in de EU een gemeenschappelijk belang is, niet alleen een belang van de Lidstaat waar de grens in kwestie zich bevindt, en dat alleen een staand corps voldoende snel, coherent en efficiënt kan reageren. Hetzelfde geldt volgens Manders voor de Europese buitengrenzen voor goederen, de grenzen van de Interne Markt, die nu bewaakt worden door 27 verschillende nationale douanediensten. Dit leidt tot onnodige versnippering en onvoldoende slagkracht: in 2018 bestond ongeveer 7 procent van alle EU-importen uit illegale, vaak gevaarlijke namaakproducten. Daardoor liep de Europese economie alleen in dat jaar al EUR 121 miljard mis. En dat is slechts het topje van de ijsberg: hierbij moeten we de waarde van illegale importen als drugs en wapens nog optellen.

Zoals gezegd komen er nu veel te veel illegale goederen en drugs Europa in zonder dat deze aan de grens kunnen worden gestopt. Er moeten meer technische faciliteiten komen om de controles aan de grenzen te verbeteren en de zwakke plekken te dichten. De Interne markt is het grootste goed dat de EU heeft voortgebracht en die moet beter worden beschermd. Manders: “De aanschaf van nieuwe douaneapparatuur zoals we deze week besluiten is natuurlijk goed, maar Commissie: zet, los van het creëren van een Europese douanedienst, alsjeblieft ook een Europees systeem op, een soort sleepnet, om alle goederenstromen, zowel legaal als illegaal, binnen Europa te kunnen volgen om te weten waar illegale goederen naartoe gaan en ook nog in te kunnen ingrijpen als de producten de grens al zijn gepasseerd. Bescherm de Interne markt en zorg voor het buitenhouden van illegale, vaak gevaarlijke goederen opdat het gelijke speelveld niet wordt verstoord.”

Kortom, het wordt tijd dat Europa de buitengrenzen voor zowel mensen als goederen even goed gaat controleren. Zo zorgen we ervoor dat gevaarlijke en oneerlijk geproduceerde goederen aan de grens en daarna door de mand vallen en zorgen we ervoor dat Europese ondernemers beter kunnen concurreren in de wereld.

Lees hier meer over ondersteuning van de Douanediensten van de EU-lidstaten