Groen licht voor een universele oplader

Na 13 jaar is het eindelijk zover: groen licht voor een universele oplader voor smartphones, tablets en andere draagbare toestellen. De USB-C-kabel is vanaf het najaar van 2024 de nieuwe oplaadstandaard.

De invoering van deze standaard is voor CDA-Europarlementariër Toine Manders een werk van lange adem geweest. Een terugblik op de afgelopen veertien jaar:

 • Juli 2008: Toine agendeert het belang van een universele oplader in een schriftelijke vraag aan de Europese Commissie.
 • Maart 2009: Toine spoort de Europese Commissie aan de universele oplader in te invoeren.
 • Maart 2009: Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Günter Verheugen (Ondernemingen en Industrie), stuurt Toine een brief waarin hij zijn waardering uitspreekt voor Toine als hoofdrolspeler om opladers te harmoniseren.

 • Februari 2013: Toine stelt een vraag aan de Europese Commissie over het falen van Apple om mee te werken aan een standaard USB-oplader voor smartphones.
 • Juni 2013: Toine dient het volgende cruciale amendement in op de richtlijn radioapparatuur:

  “Radio equipment and in particular mobile phones shall be made compatible with a universal charger. The seller shall ensure that the purchase of this equipment comes with a compatible universal charger.”

  Toine krijgt grote steun voor dit amendement.

 • April 2014: Het amendement van Toine wordt in de richtlijn radioapparatuur.
 • December 2019: Toine geeft in een schriftelijke vraag aan de Europese Commissie aan dat de richtlijn geen bevredigende resultaten heeft opgeleverd. Toine doet opnieuw dringend beroep op de Commissie om de universele oplader als norm voor de industrie vast te leggen. Ook benoemt hij het belang van een standaard voor draadloos opladen.
 • September 2021: De Europese Commissie herziet de richtlijn radioapparatuur uit 2014. De universele oplader wordt in deze nieuwe richtlijn wel een bindende norm.
 • Oktober 2022: Het Europees Parlement stemt, na onderhandelingen met de Europese lidstaten, over de richtlijn en stemt in met de universele standaard voor opladers. De universele oplader is -eindelijk- een feit!