Invloed grote geld op clubvoetbal beperken, of clubs behandelen volgens economische regels voor bedrijven

De invloed van het grote geld bedreigt het clubvoetbal.  Voetbal is een sociaal, cultureel en identiteitsvormend bindmiddel in Europa en haar Lidstaten. Daarom pleiten Europarlementariërs Toine Manders (CDA) en zijn Duitse collega Andreas Schwab voor het aan banden leggen van salarissen en transfersommen, minder invloed voor spelersmakelaars en meer gelijke financiële en sportieve kansen tussen voetbalclubs.

Clubvoetbal is Europees cultureel erfgoed, een bron van nationale en Europese identiteit en moet voor iedereen toegankelijk blijven. De onzalige invloed van het grote geld moet worden teruggedrongen. Het wordt tijd om de werking van het profvoetbal te hervormen. – Andreas Schwab en Toine Manders, coördinator en woordvoerder  Interne Markt.

Schrikbeeld: voetbal zoals Formule 1 achter dure decoder
Het initiatief komt van voetballiefhebbers en Europarlementariërs Toine Manders (CDA) en Andreas Schwab (CDU). Manders: “Voetbal is Europees cultureel erfgoed. Een sociaal, cultureel en identiteitsvormend bindmiddel in Europa en de Lidstaten. Er is behoefte aan een gelijk speelveld, zowel op financieel als op sportief gebied.” Geld is nu de grootste drijfveer in de voetbalwereld en niet de sportieve prestatie. “We willen niet dat het Europese clubvoetbal eindigt zoals de Formule 1: met wedstrijden achter een dure decoder, die worden gespeeld in landen zonder voetbal traditie, maar met diepe zakken; voor de liefhebber in Europa”, aldus Manders. Clubs nemen nu te veel risico’s en spelersmakelaars hebben te veel invloed. De Europarlementariërs pleiten voor een gelijk speelveld op zowel sportief als financieel vlak, inclusief het beperken van de transfersommen en de salarissen van voetbalspelers, maar ook het beperken van de invloed van spelersmakelaars.

Financiële invloeden
Miljardairs blijven enorme bedragen in het clubvoetbal investeren en zien dat als speeltje. Europarlementariër Manders vreest dat sjeiks en investeerders het Europese voetbal van de ziel zullen beroven. Door het Bosman Arrest (EHvJ) hebben voetbalclubs veel minder te zeggen over hun spelers en verliezen daardoor niet alleen een essentiële bron van inkomsten; het beperkt ook hun onderhandelingspositie ten opzichte van spelers en makelaars. Omdat er geen balans is tussen de risico’s van voetbalclubs en de verdiensten van sterspelers, roepen Manders en Schwab de Commissie op om onderzoek te doen naar het schadelijke effect van spelersmakelaars in het betaald voetbal. In hun ogen overtreedt de UEFA met de huidige opzet de regels van de interne markt van de EU, omdat voetbalclubs profiteren van belastingvrijstellingen waar de sportsector recht op heeft, terwijl het profvoetbal nu vooral een economische activiteit is. Of de rol van het geld moet worden beperkt, of voetbal moet voldoen aan de regels van de Interne Markt, zoals die ook gelden voor alle andere bedrijven.

De Spaanse rechter Ruiz de Lara heeft de zaak inzake economisch machtsmisbruik van FIFA en UEFA voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Twaalf Europese topclubs wilden op eigen initiatief een ‘Super League’ starten buiten de UEFA om, maar het voorstel werd uiteindelijk ingetrokken vanwege de dreiging van sancties door FIFA en UEFA, gesteund door boze supporters. Karl-Heinz Rummenigge van FC Bayern München, steunt de voorstellen van Manders en Schwab. Rummenigge: “De vraag is of we het schip niet een orkaan hebben ingestuurd waar we straks geen controle meer over hebben.”