Papieren COVID19-certificaten

‘In sommige Lidstaten kunnen bewoners die zijn ingeent telefonisch de papieren versie van hun certificaat aanvragen, zodat iedereen kan blijven deelnemen aan de samenleving. Bellers worden echter geconfronteerd met lange wachttijden. De heer Manders vraagt de Raad welke stappen ondernomen kunnen worden, zodat ouderen en gehandicapten niet worden uitgesloten voor het aanvragen van hun papieren QR-code.’