Onzekerheid rondom regeling voor mensen met een zwaar beroep die eerder willen stoppen met werken

Als Ouderengezant en lid van het Europees Parlement ben ik bezorgd over de onzekerheid rondom de regeling voor mensen met een zwaar beroep die eerder willen stoppen met werken. Met de val van het kabinet is het onwaarschijnlijk dat er op tijd nieuwe wetgeving wordt doorgevoerd. De huidige Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) loopt af in 2025, en het is al een uitdaging om nieuwe wetgeving door de Kamer te loodsen na de val van het kabinet. Ook de vakbonden vrezen vertraging en noemen het een drama voor veel ouderen.

De vakbonden, waaronder het CNV en de FNV, pleiten niet alleen voor verlenging, maar ook voor verruiming van de RVU-regeling. Dit zou met name gunstig zijn voor werkenden met een lager inkomen, zoals schoonmakers en zorgpersoneel. De bonden benadrukken dat dit niet kan wachten op verkiezingen en een lange formatie, en dat er snel duidelijkheid moet komen over wat er in het verschiet ligt voor mensen met een zwaar beroep.

Op dit moment ontvangen werknemers die gebruikmaken van de RVU-regeling gedurende drie jaar ongeveer €1200 netto per maand tot aan hun AOW-leeftijd. Dit bedrag is echter niet royaal en voor mensen met een laag pensioen is het financieel niet haalbaar om hun pensioen enkele jaren naar voren te halen.

Hoewel niet alle werkgevers enthousiast zijn over de uitbreiding van het vroegpensioen, vrezen zij met name een terugkeer van de VUT op een toch al krappe arbeidsmarkt.  Daarnaast zijn er ook andere belangrijke kwesties op de arbeidsmarkt die mogelijk vertraging kunnen oplopen door de politieke situatie, zoals de aanpak van malafide uitzendbureaus en de groei van het aantal zzp’ers. Het is van groot belang dat er samenhang blijft bestaan in de plannen en dat er voortgang wordt geboekt om verdere problemen te voorkomen.

In deze onzekere periode benadruk ik als lid van het Europees Parlement en Ouderengezant het belang van het waarborgen van de belangen van ouderen en mensen met een zwaar beroep.

Het is cruciaal dat er snel duidelijkheid komt over nieuwe regelingen en dat er maatregelen worden genomen om de financiële situatie van mensen met een laag inkomen te verbeteren. Het is tijd om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken als ze dat willen.