Milieuaansprakelijkheid moderniseren

De EVP-Fractie wil een evenwicht vinden tussen milieubescherming en legitieme zakelijke omstandigheden. Het Europees Parlement zal vandaag debatteren en morgen aanbevelingen aannemen over hoe de bestaande EU-regels inzake de milieuaansprakelijkheid van bedrijven kunnen worden gemoderniseerd. Het doel is om risico’s te verminderen en schade voor beschermde soorten en habitats, oppervlakte- en grondwater en bodem te voorkomen.

Na bijna 20 jaar is het tijd om de richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid te moderniseren en om te zetten in een verordening die gericht is op preventie en risicobeperking. Onze bedrijven hebben behoefte aan rechtszekerheid, dezelfde regels in de hele EU en een meer geharmoniseerde handhaving. Daarom stellen we voor om een ​​EU-taskforce voor milieuaansprakelijkheid op te richten, bestaande uit experts om de Lidstaten op hun verzoek te helpen bij de implementatie van de nieuwe regels. Belangrijk is dat bij milieuschade de kosten uiteindelijk niet vde belastingbetaler beland. We zijn het allemaal eens over het serieus nemen van de kwestie van milieuaansprakelijkheid en het een sterk signaal is naar de Europese Commissie. Daarom roep ik de Commissie op om snel met een wetgevingsvoorstel te komen waarin onze prioriteiten zijn opgenomen.

Lees het artikel: Modernise EU environmental liability rules for companies | EPP Group in the European Parliament