Naar het Malieveld voor die andere pandemie?

Tijdens het OldStars Vitaal Congres opperde Erik Scherder – hoogleraar klinische neuropsychologie VU Amsterdam- dat het misschien wel tijd is voor een grote actie in Den Haag voor die andere pandemie: de pandemie van bewegingsarmoede. Erik Scherder toonde zich teleurgesteld in bestuurders en politici en riep op om recalcitrant te zijn! Ik herken veel in wat Erik schrijft en zegt. Laten we inderdaad het Malieveld maar reserveren.

Met hart en ziel zet ik me al jaren in voor meer preventie. Gezonder eten, minder alcohol, minder stress en meer bewegen. Het is van groot belang voor ieders gezondheid en voor onze gezamenlijke portemonnee. Alleen door preventie kunnen we de gezondheidszorg beheersbaar en betaalbaar houden.

Op de dag van het Vitaal Congres kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met de beweegcijfers over 2021. Meer dan de helft van alle Nederlanders voldoet niet aan de beweegrichtlijnen. Als we specifiek kijken naar kinderen van 4 tot 12 jaar voldeed 38 procent van de kinderen niet aan de richtlijn. Dus 4 op de 10 kinderen beweegt onvoldoende! Onrustbarende cijfers. De pandemie van de bewegingsarmoede – in 2012 al uitgeroepen door de World Health Organization (WHO) – woekert in Nederland flink door.

Met alle gevolgen van dien. Jaarlijks overlijden er wereldwijd ruim 5 miljoen mensen door ziekten die direct gerelateerd zijn aan bewegingsarmoede. Denk aan suikerziekte type 2, hart- en vaatziekten en obesitas. Als we die cijfers afzetten tegen het aantal doden door de corona-pandemie, de WHO schat ongeveer 15 miljoen, zijn 5 miljoen doden per jaar alle reden tot actie.

Misschien kunnen we bestuurders en politici – ook in mijn partij – inderdaad aanjagen tot actie met een grote beweeg-manifestatie op het Malieveld in Den Haag? Nu de andere pandemie vooralsnog redelijk is uitgeraasd is het Malieveld vast beschikbaar. Ik doe mee, u ook?

Toine Manders, Lid Europees Parlement, CDA-EVP
17 mei 2022