Nog veel werk te verzetten

Oudere werklozen hebben nog steeds grote moeite om een baan te vinden, terwijl jongeren relatief snel werk kunnen vinden. Uit gegevens van het CBS blijkt dat het voor werkloze 65-plussers bijna onmogelijk is om binnen een kwartaal betaald werk te vinden, met een kans van minder dan 1 procent. 

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zouden  gepensioneerden die willen werken een rol zouden moeten kunnen spelen in het arbeidsproces. Ik pleit ervoor de kansen voor deze groep te vergroten. Ik wil ook graag weten welke belemmeringen oudere werklozen ervaren, zoals fysieke beperkingen of gebrek aan digitale vaardigheden, en of daar iets aan gedaan kan worden.

Het activeren van de in totaal 3,6 miljoen mensen die niet aan het werk zijn is cruciaal voor het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt. Ik vind fat er specifieke aandacht moet zijn voor de positie van oudere werklozen in het arbeidsmarktpakket.

Het is afwachten wat de effecten van het afschaffen van nul-urencontracten op de arbeidsparticipatie van gepensioneerden zal zijn. 

In mijn rol als ouderengezant blijf ik hiervoor aandacht vragen.