Meer boeren, maar minder vee

In de discussie over de stikstofproblematiek en hoe om te gaan met boeren, wordt er veel gesproken over het terugbrengen van het aantal boerenbedrijven. Een totaal ander geluid komt van CDA-Europarlementariër Toine Manders. Hij pleit, op persoonlijke titel, voor meer boeren.

Lees hier het artikel verder!