TROTS, MAAR VEEL TE LAAT!

Europa praat op mijn voorstel al tien jaar over een eind aan de wirwar van verschillende stekkers. Nu ligt er dus na een jarenlange vertraging eindelijk een concreet voorstel op tafel. Als ‘geestelijk vader’ ben ik daar natuurlijk blij mee, maar behalve de vertraging is het plan ook inhoudelijk teleurstellend. Er wordt bijvoorbeeld geen standaard voor draadloos laden vastgelegd. Zo reguleren we vooral het verleden, niet de toekomst. Tijdens de parlementaire behandeling wil ik dit corrigeren.

Eigenlijk was op mijn voorstel al in 2014 in de ‘Radio Equipment Directive (2014/53/EU)’ besloten dat er een universele oplader moest komen. De technische invulling werd echter toen overgelaten aan de Commissie, in overleg met de industrie. Vooral Apple heeft de implementatie daarvan tot nu toe succesvol tegengehouden. Het Europees Parlement heeft de Commissie hierover mede op mijn initiatief in januari 2020 op de vingers getikt en gevraagd snel met een juridisch bindende regeling te komen

Tevens ben ik woordvoerder namens het Europees Parlement voor nieuwe wetgeving voor Batterijen. In deze wetgeving pleit ik ervoor om ook voor andere categorieën van apparaten, zoals ook elektrische auto’s, elektrische fietsen en elektrisch tuingereedschap, universele opladers verplicht te stellen. Hier gaan we niet nog eens 10 jaar op wachten.

Lees hieronder de reactie van Vice-President van de Europese Commissie op mijn oorspronkelijke voorstel uit 2009.