De vergrijzende samenleving is een belangrijke uitdaging in veel landen in de Europese Unie. Voor het vinden van de juiste oplossingen moeten we meer met ouderen praten, en minder over hen. Zo kunnen beleidsmakers ook putten uit de levenservaring van ouderen. Daarom pleit ik als CDA-Ouderengezant en Lid van het Europees Parlement, analoog aan het Europees Jongerenparlement, voor het invoeren van een Europees Ouderenparlement van vrijwilligers.

Op woensdag 7 juli 2021 is in het Europees Parlement in Straatsburg gestemd over een rapport over de gevolgen van de steeds verder voortschrijdende veroudering in de EU. We hebben te maken met een stijging van de levensverwachting, maar ook met eenzaamheid en uitsluiting van ouderen. De demografische veranderingen (veel jongeren trekken naar de steden en met name ouderen blijven achter op het platteland) vergroten tevens de economische en sociale verschillen tussen de regio’s. De coronapandemie heeft de urgentie benadrukt om te komen tot een omvattende aanpak met betrekking tot het omgaan met de vergrijzing.

Naar voorbeeld: EU-Jongerenparlement
We hebben in Europa reeds een EU-jongerenparlement. Jongeren uit heel Europa debatteren in dit verband over kwesties die hen betreffen en de prioriteiten van de toekomst. Op deze manier geeft het EU-jongerenparlement jongeren en stem. Ook ouderen verdienen een nadrukkelijke stem in de Europese wetgevingsproces! Daarom pleit ik ervoor om naast het al bestaande EU-jongerenparlement ook een EU-ouderenparlement van vrijwilligers in te voeren.

Met ouderen praten, niet over hen
Een EU-ouderenparlement maak het beter mogelijk om de kennis en ervaring van senior vrijwilligers in te zetten om beleidsmakers en politici te adviseren over de impact van nieuwe EU-regelgeving op ouderen. Tegelijkertijd draagt het bij aan meer kennis over en steun voor de EU bij senioren. We moeten met ouderen praten, niet over hen. Zo kunnen we EU-regelgeving en de behoeften van ouderen beter op elkaar afstemmen. Solidariteit tussen de generaties is een groot goed. Ook ouderen moeten hun stem kunnen laten horen en participeren. Jong en oud kunnen van elkaar leren en samen werken aan een beter Europa. Het opzetten van een EU-ouderenparlement kan hierbij helpen.