Plan ‘De Nieuwe Buitens’: Een duurzame toekomst voor vrijkomende melkveebedrijven

Het Nederlandse platteland kampt momenteel met een uitdaging die niet over het hoofd gezien kan worden: tientallen verlaten melkveebedrijven staan te verstoffen, met prachtige landerijen die hun potentieel niet waarmaken. Deze verlaten bedrijven hebben gedateerde stallen, geen opvolger, en vanwege restrictieve bestemmingsplannen kunnen de boeren hun bedrijven niet verkopen. Het gevolg is verpaupering en een toename van criminaliteit. Dit probleem verdient een vernieuwende oplossing die niet alleen de boeren helpt, maar ook de natuur en de samenleving ten goede komt.

De Oplossing: Coöperatieve Herbestemming

Mijn plan, genaamd ‘De Nieuwe Buitens,’ streeft ernaar om de verlaten melkveebedrijven nieuw leven in te blazen door samenwerking en duurzaamheid te bevorderen. Het plan is om ongeveer twintig jonge starters te verenigen in een coöperatie, waarbij elk van hen een deel van de verlaten melkveebedrijven verwerft voor een totaalbedrag van zo’n 2 miljoen euro, wat ongeveer neerkomt op 100.000 euro per persoon. De bedoeling is om melkveebedrijven te kopen die minimaal 20 hectare land bezitten. Van deze 20 hectare wordt 5 hectare gereserveerd voor woningen en publieke ruimte, terwijl het resterende gedeelte van 15 hectare wordt omgezet in bos of natuur.

Positieve Gevolgen

Dit plan zal aanzienlijke positieve gevolgen hebben op verschillende niveaus:

  1. Hulp voor  boeren en creëren van kansen voor jonge Mensen: Dankzij ‘De Nieuwe Buitens’ kunnen de boeren hun schulden afbetalen en van hun welverdiende pensioen genieten. Tegelijkertijd krijgen twintig jonge mensen de kans om betaalbaar te wonen in een prachtige en natuurlijke omgeving. Dit draagt bij aan het behoud van de sociale cohesie op het platteland en voorkomt verdere ontvolking van landelijke gebieden.
  1. Bestrijding van verpaupering en criminaliteit: Door deze melkveebedrijven nieuw leven in te blazen, zal de verpaupering van het platteland worden tegengegaan. De aanwezigheid van bewoners en de inrichting van publieke ruimten zullen de sociale controle vergroten en de kans op criminaliteit verkleinen.
  1. Bevordering van natuur en biodiversiteit: Het omzetten van een deel van het land in bos en natuur zal leiden tot een toename van de biodiversiteit. Bossen bieden een habitat voor vele planten- en diersoorten en spelen een cruciale rol in het behoud van ons milieu. Bovendien zullen deze groene gebieden CO2 opnemen en bijdragen aan een beter klimaat.

Samenwerking tussen Overheden en Bedrijfsleven

Het succes van ‘De Nieuwe Buitens’ vereist een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Overheden kunnen de coöperatie ondersteunen door flexibele bestemmingsplannen te creëren die de herbestemming van de melkveebedrijven mogelijk maken. Subsidies en gunstige leningen kunnen jonge ondernemers aanmoedigen om deel te nemen aan het project.

Daarnaast kunnen lokale bedrijven en organisaties hun steun bieden door in te zetten op duurzame landbouw en natuurbehoud. Partnerschappen tussen boeren, het bedrijfsleven en natuurbeschermingsorganisaties kunnen resulteren in gezamenlijke projecten en initiatieven die de biodiversiteit en het landschap van de regio verbeteren.

Europese Steun voor Duurzame Plattelandsontwikkeling

Als lid van het Europees Parlement zal ik mij inzetten voor de ondersteuning van ‘De Nieuwe Buitens’ en vergelijkbare initiatieven die gericht zijn op duurzame plattelandsontwikkeling. 

Europese fondsen kunnen worden gebruikt om investeringen in de herbestemming van deze boerderijen te ondersteunen en om de transitie naar duurzame landbouw te bevorderen. Bovendien kunnen Europese programma’s voor natuurbehoud en biodiversiteit bijdragen aan de realisatie van de groene gebieden binnen de coöperatieve projecten.

Conclusie

‘De Nieuwe Buitens’ is niet alleen een plan om melkveebedrijven nieuw leven in te blazen, maar het is een visie op een duurzame toekomst voor het Nederlandse platteland. Het bevordert sociale cohesie, creëert kansen voor jonge ondernemers, bestrijdt verpaupering en criminaliteit, en draagt bij aan meer natuur en biodiversiteit. Het is een plan dat niet alleen lokale, maar ook nationale en Europese steun verdient.

Laten we samenwerken om deze visie werkelijkheid te maken en te streven naar een veerkrachtig en duurzaam platteland voor toekomstige generaties.