50PLUS – Partij voor alle generaties

Oud & Jong

50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving. Op termijn moet een verbod op leeftijdsdiscriminatie worden verankerd in de Europese Grondwet komen. En dat is uiteraard ook in Nederland een belangrijk speerpunt van 50PLUS. Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo vroeg in een debat aan minister-president Rutte zich in Europa hard te maken om de aanpak van leeftijdsdiscriminatie op te nemen in de zogenoemde ‘Strategische agenda voor de Europese Unie’. 

50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie en is een partij voor alle generaties. De positie van de huidige generatie ouderen blijft nog teveel onbelicht. Onze inzet om daar verandering in te brengen samen met onze Europese collega’s in de EVP richt zich ook op het belang van de 50 plussers in de toekomst. Dat is geen ‘one size fits all’, maar maatwerk waarbij Toine Manders bij aanvang van zijn zittingsperiode in 2019 direct al de eerste successen wist te boeken.

Ouderenparlement & Netwerk

Behalve voor ouderen blijkt overal wel een parlement voor te zijn. Toine Manders pleitte voor een Eurocommissaris voor vergrijzingsproblematiek welke in oktober 2019 werd benoemd. Daags voor deze benoeming was sprak de Eurocommissaris zich op de International Dag van de Ouderen (1 oktober) al bij Manders uit voor een Ouderenparlement. Toine Manders had een ontmoeting met Dubravka Suica, inmiddels vicepresident van de Europese Commissie voor Demografie en Democratie. Toine sprak haar over het opzetten van een Ouderenparlement, zoals eerder ondersteund door de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EMPL) in het Europees Parlement. Dubravka sprak daarvoor ook haar steun uit. 

Zowel  Suica als Manders willen ouderen meer betrekken bij het EU-beleid. 50PLUS volgt de ontwikkelingen van de “Green Paper” over aeging van deze nieuwe commissaris op de voet. Manders hoopt ook het in 2019 aangenomen amendement met als doel een European Elderly Peoples Network op te richten door de EP commissie EMPL wordt in 2020 te verzilveren.

Leeftijdsdiscriminatie

Er mag geen plaats zijn voor leeftijdsdiscriminatie binnen officiële lichamen. Op het persoonlijk vlak werd Toine, ditmaal zelfs tot in de eigen fractiekamers te Brussel, geconfronteerd met deze discriminatievorm. Een van onze aanstaande collega’s bleek tot Toines’ stomme verbazing door Europa te oud te zijn bevonden om bij ons te komen werken; als 65 plusser zou er geen dienstverband mogelijk zijn. Toine zocht het hogerop en verzocht Klaus Welle, secretaris-generaal van het Europees Parlement, met een oplossing te komen omdat het uitsluiten van mensen op basis van hun leeftijd in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

“Het is te gek voor woorden dat voor Europarlementariërs géén leeftijdsgrens geldt – de Griek Manolis Glezos was 92 jaar toen hij in 2015 afscheid nam en de Italiaanse oud-premier en huidig Europarlementariër Sylvio Berlusconi loopt richting 83 jaar – en voor medewerkers wel. Dat is nu die typisch Europese hypocrisie waar we allemaal van af willen!”, aldus Toine Manders.

Halfweg

Toine Manders heeft inmiddels te horen dat er voor Marijke Leereveld een uitzondering wordt gemaakt en dat het bureau van 50PLUS haar in dienst mag nemen tot haar zeventigste verjaardag. “Natuurlijk ben ik blij dat Marijke officieel mag blijven, maar de strijd stopt hiermee natuurlijk niet. De regelgeving van het Europees Parlement moet structureel worden aangepast!”

Dit is een goed maar voorlopig resultaat; 50PLUS gaat in Europa gaat verder met het uitbannen van deze vorm van discriminatie en zet zich in om elke generatie volwaardig te betrekken. 

Standpunten Toine Manders – 50PLUS:

  • Zero Tolerance’ beleid op leeftijdsdiscriminatie
  • Ouderenparlement & Ouderennetwerk
  • Uitsluiting van elke generatie voorkomen