Betere samenwerking op het gebied van duurzaamheid

50Plus wil dat de grensoverschrijdende samenwerking bij (internationale) criminaliteit wordt geïntensiveerd. De Europese Unie is een gebied van open grenzen. Dat geldt met name voor de landen die meedoen aan het Schengen-akkoord, waarbij grenscontroles zijn afgeschaft. Dat biedt grote voordelen voor het goederenverkeer en voor reizigers. Een nadeel is dat personen met slechte bedoelingen ongehinderd door een deel van de Europese Unie kunnen reizen. Ook bij de aanpak van de toegenomen stroom van migranten is dit een serieus probleem gebleken. De internationale terrorismebestrijding moet worden versterkt om dreigend onheil te voorkomen. Er moet preventief worden opgetreden tegen personen die mogelijk terroristische aanslagen voorbereiden. 

Meer verantwoordelijkheid EU

In de afgelopen jaren zijn politieke spanningen toegenomen. Met name de verhouding tussen de landen van de Europese Unie en Rusland zijn verslechterd. Rusland heeft een deel van Oekraïne bezet, oefent druk uit op andere landen en probeert – onder meer via wapenleveranties – goede relaties te ontwikkelen met NAVO-partner Turkije. Daarnaast is er sprake van Russische pogingen om via computertechnieken (‘cybercrime’) de democratische processen in West-Europa te beïnvloeden. Hierdoor en door de veranderde opstelling van de Verenigde Staten binnen de NAVO moet de Europese Unie meer verantwoordelijkheid nemen voor haar eigen veiligheid. 

Criminaliteit en Fraude

Op het gebied van criminaliteitsbestrijding is er nog altijd geen krachtdadig Europees beleid. Misdaad – in welke vorm dan ook – trekt zich niets van landsgrenzen aan. Met name voor de bestrijding van cybercrime is meer geld en gezamenlijke inzet nodig. 50Plus is tegen het besluit van het kabinet om mee te doen aan een Europees Openbaar Ministerie. Dat zou zich volgens de plannen vooral moeten richten op zaken als internationale fraudebestrijding. 50Plus vreest dat een Europees OM zich steeds meer taken zal toe-eigenen en zal zich daartegen verzetten. 50Plus wil een Europees actieplan voor de bestrijding van belastingfraude, -vlucht en -ontduiking. 

Standpunten Toine Manders – 50PLUS:

    • Meer eigen inzet van EU voor de veiligheid
    • Meer coördinatie van nationale veiligheidsdiensten
    • Europees actieplan voor bestrijding van gesjoemel met belastingen
  • Geen taakuitbreiding voor Europees OM