Verlaging Salarissen en/of Vergoedingen

Naar beneden

Snijden in je eigen vlees, waar zie je dat nog? Nou, vooral virtueel en tijdens campagnes. Kandidaten pleiten vaak voor het verlagen van onkostenvergoedingen en vinden ‘dat het een stuk soberder kan’. Pleiten voor eigen parochie is eenvoudig, maar hoe werkt ‘pratice what you preach’ in de praktijk uit?

Een voorbeeld uit de EP campagne in 2019: 

‘De SP verweet Timmermans in het tv-debat NOS Nederland Kiest: De Stemming dat hij als eurocommissaris 30.000 euro per maand verdient. “Daar moet een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur 100 jaar voor werken“, zei de SP-lijsttrekker Hoekstra in een debat over arbeidsmigratie. Timmermans zei dat hij heeft geprobeerd zijn salaris te verlagen, maar dat dit niet mogelijk was. Hij hoopt wel zijn salaris als Europarlementariër te kunnen verlagen.’ 

Meer EU voor Minder Euro’s?

Dat was een momentopname, van ‘hoe het er aan toegaat tijdens campagnes’. Nu over naar de praktijk na de verkiezingen nu Toine Manders verkozen en wel in Brussel –en Straatsburg- zit. 

50Plus wil de salarissen en/of vergoedingen van Eurocommissarissen en Europarlementariërs verlagen. En, het moet toch mogelijk zijn je eigen salaris te verlagen zou je zeggen? 50PLUS wil een forse versobering van de arbeidsvoorwaarden, salarissen en/of vergoedingen van Eurocommissarissen, Europarlementariërs en EU-ambtenaren. 

Daarnaast is meer inzicht in de uitgaven van alle onderdelen van de EU van belang, met de remuneratie en onkostenvergoedingen voorop.

Wat betreft de onkostenvergoedingen voor Leden van het Europees Parlement is er in de Nederlandse EVP-delegatie, waartoe Toine Manders – 50PLUS behoort, de afspraak gemaakt om deze jaarlijks vrijwillig door een accountant te laten controleren en goedkeuren. Ook heeft de hervorming van de ‘EU staff regulation‘ in 2004 geleid tot een besparing van ongeveer EUR 8 miljard tussen 2004 en 2020 voor de EU.

Toine Manders zet zich, als lid van 50Plus en samen met de EVP fractie, in voor een forse versobering en meer inzicht. 

Standpunten Toine Manders – 50PLUS:

  • Voeg de daad bij het woord, om te beginnen bij jezelf
  • Versobering salarissen en onkostenvergoedingen
  • Meer transparantie
  • Halveer de dagvergoeding van 320 euro naar 160 euro
  • Stel duidelijkere richtlijnen op om de algemene kostenvergoeding te kunnen verantwoorden
  • Europarlementariërs staan gelijk aan alle hardwerkende Nederlanders; verhoog de AOW-gerechtigde leeftijd van 63 jaar naar 65 jaar. 
  • Een Europarlementariër moet evenveel verdienen als een Tweede Kamerlid. Betaal deze dan ook zo uit.