Nieuwe doelen voor topvoetbalclubs

Brusselse Nieuwe – 26 oktober 2021

De CDA-er roept het Europees Parlement op om deze scheefgroei aan te pakken. Hoe? Met een gelijk speelveld op financieel niveau: “Een salarisplafond voor spelers kan daarin een rol spelen”. Manders stelt dat het speciale belastingregime voor professionele sportclubs beter kan vervallen, dan komt er ruimte om topclubs als gewone bedrijven te behandelen.

Maar gemakkelijk is dat niet: “Het overtuigen van de Europese Commissie van de noodzaak hiervan valt helaas niet mee”. Manders heeft nochtans een duidelijk doel voor ogen: “De opbrengsten zouden ten goede moeten komen aan amateursporters”.

Lees hier het artikel!