Voortrekkersrol in Europa, nieuw kabinet moet scoren voor Nederland

‘Het is hoognodig dat het nieuwe kabinet-Rutte eindelijk, ook uit welbegrepen eigenbelang, in de Europese Unie een voortrekkersrol wil spelen en kansen wil pakken’, zegt Europees Parlementslid Toine Manders (CDA) in deze ingezonden brief. Hij waarschuwt:’Laat dat geen loze belofte aan Nederland en de rest van Europa zijn. De politiek van hakken in het zand en ‘terugtrekken achter de dijken’ heeft gefaald. Kansen, zoals meedoen met Europese programma’s om onze economie te ondersteunen, liggen voor het grijpen.’

Lees hier het artikel!