Minister van Wonen na debat in Brussel nu aan zet

De huizenmarkt zit muurvast. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, terwijl complexe procedures onnodig het bouwen van nieuwe woningen bemoeilijken. Ook senioren zijn hiervan de dupe. Op mijn verzoek roept de Europese Commissie de EU-lidstaten op om deze procedures te vergemakkelijken.

De vastgelopen woningmarkt leidt tot frustratie, waardoor onder anderen de ouderen de schuld krijgen van de woningcrisis. Door een geringe doorstroom van ouderen naar een kleinere woning, blijven veel gezinswoningen bezet. Dat is niet de schuld van oudere mensen, maar komt door het ontbreken van een passende nieuwe woningen. Er wordt systematisch schaarste gecreëerd door lokale overheden, door het beperken van gebiedenwaar mag worden gebouwd en vervolgens bijzonder complexe vergunningsprocedures.

Daarom stelde ik donderdag tijdens een debat in de Parlementaire commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan Eurocommissaris Nicolas Schmit de vraag wat de Europese Commissie gaat doen om de administratieve drempels die op lokaal niveau zijn aangebracht, te verlagen. Schmit erkent dat er onder meer problemen zijn met complexe procedures op lokaal niveau. Hij roept daarom de lidstaten op om de procedures te vergemakkelijken. “Het is aan de nationale regeringen om dit op te lossen.”

Dus minister van Wonen, hoor wat de Europese Commissie zegt en verruim de mogelijkheden om te bouwen en versimpel de complexe procedures bij gemeenten.

Toine Manders is lid van het Europees Parlement voor het CDA, Ouderengezant en plaatsvervangend lid van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken