50PLUS overtuigt Europees Parlement: één miljoen euro voor Europees Ouderen Netwerk

De helft van de Europese bevolking is 50-plus maar hun stem wordt onvoldoende gehoord in Brussel. Europarlementariër Toine Manders (50PLUS-EVP) heeft voorgesteld om een Europees Ouderen Netwerk in te stellen, wat kan bijdragen met kennis en ideeën om het Europese beleid ‘ouderenproof’ te maken en de ‘zilveren economie’ te versterken.

Op dinsdag 3 september stemde een meerderheid in de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) voor het idee van Toine Manders. Hiervoor wil de commissie EMPL één miljoen euro uittrekken.

Als ook het voltallige parlement tijdens de plenaire stemming in Straatsburg, waarschijnlijk in oktober 2019, akkoord gaat, kan de Europese Commissie van start met het opzetten ervan.

Toine Manders: “Ik ben erg blij met dit succes op mijn tweede werkdag na de zomervakantie. Ouderen hebben veel levenservaring en het is goed als er meer wordt gedaan met hun inbreng. Alle hulp is welkom om jong en oud te verbinden”.