Aanpakken van wat Europees nodig is met gelijke spelregels voor alle lidstaten