De EU stelt terecht hoge eisen aan de luchtkwaliteit in de lidstaten en het beperken van schadelijke emissies. We ervaren momenteel echter een wildgroei aan ongecoördineerde lokale maatregelen in de lidstaten om deze doelstellingen te bereiken.

Hoewel de inspanningen die gedaan worden toe te juichen zijn, levert het gebrek aan coördinatie op EU-niveau een ernstige belemmering op van het vrije verkeer van goederen, diensten en personen in Europa. Burgers, en met name spontane gelegenheidsreizigers, vaak gepensioneerde dagjesreizigers, lopen als gevolg van de wildgroei aan lokale regels vaak tegen hoge boetes aan omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Ook in de logistieke sector levert dit moeilijkheden op bij het plannen van ritten: immers is vaak niet het hele wagenpark beschikbaar voor alle mogelijke bestemmingen.

1) Is de Commissie het met mij eens dat de verschillende lokale lage-emissiezones (LEZ’s) en tolsystemen in EU-lidstaten het vrije verkeer van goederen, diensten en personen in de EU belemmeren?

2) Zo ja, welke stappen gaat de Commissie zetten om te komen tot een EU-brede aanpak: het standaardiseren van LEZ’s en tolsystemen?