Een interne markt voor kmo’s die werkt: invoering van een “versnelde procedure” bij het Europees Hof van Justitie

Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen van dit jaar hebben we veel klachten van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) ontvangen. Veel kmo’s geven aan dat de interne markt voor hen niet goed werkt en dat dit voor een deel te maken heeft met het feit dat Europese richtlijnen van lidstaat tot lidstaat verschillend worden toegepast.

Het gevolg is dat kmo’s op juridische obstakels stuiten wanneer ze grensoverschrijdend zaken willen doen in de EU. Daarnaast klagen kmo’s erover dat het aanhangig maken van een zaak bij het Europees Hof van Justitie (EHvJ) duur en tijdrovend is: vaak heeft het EHvJ meerdere jaren nodig om tot een uitspraak te komen. Wanneer de uitspraak er eenmaal ligt, is het marktmomentum waarschijnlijk weg en is de kmo misschien zelfs al wel failliet gegaan. We moeten de werking van de interne markt op dit punt dan ook verbeteren.

1. Deelt de Commissie deze zorgen?

2. Zo ja, gaat de Commissie dan het nodige doen om ervoor te zorgen dat het EHvJ de beschikking krijgt over een “versnelde procedure”, naar het voorbeeld van vergelijkbare procedures in meerdere lidstaten?

Deze “versnelde procedure” zou maximaal zes maanden in beslag moeten nemen en het EHvJ de mogelijkheid bieden om kmo’s in staat te stellen hun bedrijfsvoering voort te zetten tot het moment dat het Hof een uitspraak doet, hetgeen vaak jaren duurt.