Akkoord over Meerjarenbegroting EU: Meer geld voor gezondheid

Het Europees Parlement heeft gisteren een akkoord bereid met de EU Lidstaten over het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de lange termijnbegroting van de EU Lidstaten, voor de periode 2021-2027. Een belangrijk onderdeel van het akkoord is voor mij het ophogen van het budget voor het ‘EU4Health’ programma met EUR 3.4 mld. tot in totaal EUR 5.1 mld. Dit programma stelt de EU beter in staat om de COVID-19 pandemie te bestrijden.

MFK
Deze MFK-overeenkomst vormt een aanvulling op het financiële pakket van EUR 1824,3 mld. van de Europese regeringsleiders van afgelopen juli. Het pakket dat met het Parlement is overeengekomen omvat: een gerichte versterking van EU-programma’s, waaronder Horizon Europe, EU4Health en Erasmus+ en meer flexibiliteit om de EU in staat te stellen te reageren op onvoorziene gebeurtenissen.

EU4Health
Het EU4Health programma zal ook voorbouwen op de lessen die zijn getrokken uit de COVID-19 crisis om drie hoofdprioriteiten te bevorderen: het versterken van gezondheidssystemen, geneesmiddelen beschikbaar & betaalbaar maken en grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aanpakken.

Ook ligt er een focus op:

  • Extra investeringen in de gezondheidszorgstelstels in de EU Lidstaten;
  • Een persoonsgerichte en resultaatgerichte gezondheidsaanpak;
  • De aanpak van ongelijkheden op gezondheidsgebied in de EU;
  • De aanpak van geestelijke gezondheid en veroudering;
  • Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA);
  • De strijd tegen kanker

Klik HIER voor meer informatie over EU4Health