Alle talent telt!

Wanneer alle inwoners van Nederland hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, is dat goed voor zowel het individu als voor de economie. Sommige groepen blijven in dit opzicht nog achter, waaronder nieuwkomers. Veel mensen zijn niet blij met migranten, ook omdat velen geloven dat deze nieuwkomers vooral economische vluchtelingen zijn die willen profiteren van ons stelsel van sociale zekerheid. Er zijn op dit gebied natuurlijk problemen die besproken, aangepakt en opgelost moeten worden. Maar vele nieuwkomers hebben talenten die ons bedrijfsleven en de zorg goed kunnen gebruiken. Zij willen graag aan de slag, maar mogen vaak niet. De Europese Unie ondersteunt de lidstaten bij het helpen ontwikkelen van talenten en vaardigheden middels de European Skills Agenda. Ook bij het vergelijkbaar maken van kwalificaties, vooral van belang voor nieuwkomers.

Een van de meest veelbelovende corona vaccins, dat van BioNTech-Pfizer, is ontwikkeld door Turkse immigranten in Duitsland: Uğur Şahin, de CEO van BioNtech en zijn vrouw Özlem Türeci. Met financiële steun van de EU, waarmee de versnelde ontwikkeling ervan mogelijk is gemaakt. Reeds in december 2020 is de goedkeuring van dit medicijn in Europa door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) mogelijk en de productie is al gestart. Een op zichzelf staand succesverhaal, een uitzondering? Nee, zo worden bijvoorbeeld 25% van alle nieuwe bedrijven in Duitsland gestart door migranten.

In Nederland kunnen we nog meer doen om talenten van nieuwkomers te helpen ontplooien. Ik pleit er daarom voor om nieuwkomers sneller actief deel te laten nemen in de maatschappij. Zo verbeteren we tevens de integratie van diegenen die mogen blijven, en voorkomen we dat talent jaren werkeloos moet wachten op het besluit of ze mogen blijven of niet.