Europese gehandicapten- en ouderenkaart

Wanneer personen met een handicap naar een andere lidstaat reizen voor werk, studie of andere redenen, kunnen zij moeilijkheden ondervinden. Bijvoorbeeld door belemmeringen bij de toegang te tot diensten, waaronder tolken in gebarentaal, of bij andere voorzieningen voor personen met een handicap in dat land. Eind 2023 zal de Commissie daarom voorstellen om een Europese gehandicaptenkaart in te voeren. Het voorstel zal voortbouwen op het lopende proefproject van de EU-gehandicaptenkaart in acht lidstaten en op de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.

Het is een goede stap van de Commissie om een Europese gehandicaptenkaart in te voeren, die in alle lidstaten moet worden erkend. Maar ook ouderen die niet of minder mobiel zijn, kunnen moeilijkheden ondervinden. Daarom vind ik het belangrijk dat in de Europese Unie een eenduidige Europese gehandicapten- en ouderenkaart moet worden ingevoerd, zodat iedereen met deze kaart dezelfde rechten krijgt in het land waar zij zich bevinden. Hierover gaan we met verschillende organisaties en betrokkenen nog in gesprek. Daarnaast moet misbruik van de kaart meer aandacht krijgen in de plannen. We weten dat er bij de huidige kaarten ook sprake is van misbruik met alle gevolgen van dien voor diegenen die deze kaart écht nodig hebben.

Lees hier het artikel in Binnenlands Bestuur.