Vluchtroutes: ook voor gehandicapten en ouderen

Er is een veelzijdig beleid nodig om de veiligheid van personen met een handicap in alle situaties beter te ondersteunen en te beschermen. In Europa wordt de specifieke vluchtwegaanduiding vanaf 2022 opgenomen in de ISO Norm. Het is nu zaak dat alle lidstaten dit verplicht opnemen in nationale wetgeving. Daarom bepleit ik dat de specifieke vluchtwegaanduiding breed wordt toegepast in openbare gebouwen in de Europese Unie. In noodgevallen wordt altijd het exit-bordje naar de vluchtwegen gevolgd die leiden naar de nooduitgangen. Maar de vluchtwegen voor mensen met een lichamelijke beperking bevinden zich mogelijk op andere locaties en dit wordt niet altijd aangegeven. Hierdoor is het onduidelijk om de vluchtwegen voor ouderen of personen met een beperking te vinden. Na overleg met Henk Krol en Petra Postma-Jansen (eigenaar van www.nooduitgang.nu) wil ik mij inspannen dat deze aanduiding hoog op de agenda komt te staan.”

Het Europese VN-Verdrag stelt dat personen met een beperking het recht hebben op bescherming. Vluchtaanduidingen voor ouderen en personen met een beperking zijn belangrijk om deze mensen te beschermen in noodgevallen. Daarom heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan de Commissie om dit probleem aan te kaarten. Ik heb ook een video opgenomen in het Europees Parlement (die komt binnenkort op mijn social mediakanalen) waarin ik zelf in een rolstoel in het Europees Parlement op pad ga. Dit laat zien hoe problematisch het is om de vluchtroute te volgen voor ouderen die niet mobiel zijn of personen met een beperking. Op deze manier hoop ik het probleem onder de aandacht te brengen.

Overige informatie
In de EUwetgeving zijn minimumvoorschriften vastgesteld voor arbeidsomstandigheden. Hieronder valt ook de aangepaste werkomgevingen. Ook in het rapport ‘Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 wordt gesproken over ‘toegankelijkheid tot de gebouwde omgeving’.

Op 4 maart 2021 presenteerde de Commissie het ‘Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten’, waarin twintig kernbeginselen en essentiële rechten worden uiteengezet voor eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en stelsels voor civiele bescherming. In het 17e beginsel (inclusie van personen met een handicap) van de ‘Europese pijler van Sociale Rechten’ staat dat personen met een handicap recht hebben op een werkomgeving die aan hun behoeften is aangepast.

Schriftelijke vraag aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Antonius Manders (PPE)

Betreft: Adequate vluchtroutes en de invoering van een EU-brede standaard voor exit-borden voor ouderen en gehandicapten die niet zelfredzaam zijn

Op 4 maart 2021 presenteerde de Europese Commissie het ‘Actieplan voor de Europese Pijler van Sociale Rechten’, waarin twintig kernbeginselen en essentiële rechten uiteen worden gezet voor eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en stelsels voor civiele bescherming in de EU. In het 17e beginsel (inclusie van personen met een handicap) staat dat personen met een handicap recht hebben op een werkomgeving die aan hun behoeften is aangepast.

  • Is de Europese Commissie het ermee eens dat personen met een handicap en niet-mobiele ouderen recht hebben op veiligheid en bescherming in noodsituaties in de werkomgeving en in openbare gebouwen?
  • Is de Europese Commissie bereid om het ontwikkelen van goede en veilige vluchtroutes en de daarbij behorende specifieke pictogrammen voor de werkomgeving en openbare gebouwen hoog op de politieke agenda te plaatsen en de Lidstaten te motiveren het gebruik van deze pictogrammen aansluitend één op één via nationale wetgeving te regelen?
  • Hoe oordeelt de Europese Commissie over de huidige vluchtroutes – voor personen met een handicap en ouderen die minder mobiel zijn – in de ‘eigen’ gebouwen en ziet zij de ruimte voor verbetering op korte termijn?

Bekijk hier hoe ik de nooduitgang zoek en eindig in het trappenhuis!