Innoveren, produceren, exporteren en boterhammen smeren

De groene en digitale transitie veranderen de manier waarop we leven en werken. De COVID-19-pandemie heeft de digitale transitie versneld en heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de carrièremogelijkheden van veel mensen in de Europese Unie. Hoewel telewerk en afstandsonderwijs voor miljoenen mensen in de EU een realiteit zijn geworden, zijn de tekortkomingen van onze huidige digitale vaardigheden ook vaak aan het licht gekomen: de reeds bestaande kloof op het gebied van digitale vaardigheden is vergroot en er ontstaan nieuwe ongelijkheden, omdat veel mensen, waaronder ouderen, niet over de vereiste digitale vaardigheden beschikken of zich op het werk of op school onvoldoende met de digitalisering vertrouwd kunnen maken. 📽 Bekijk hier mijn bijdrage in het debat.

Voor goed opgeleide, gemotiveerde werknemers en een concurrerende economie zet de Europese Unie in op ondersteuning van ‘levenslang leren’ programma’s. Veel educatieve software wordt, net als veel andere software, waarop vaak een hoge marge zit, ontwikkeld buiten de Europese Unie. Dit is een gemiste kans.

Op dit moment zijn we te afhankelijk van grote Chinese en Amerikaanse tech-bedrijven. Jarenlang hebben we nagelaten om ons onderwijssysteem en opleidingen aan te passen aan de markt. De demografische verandering zal vereisen dat Europa al haar talenten en diversiteit benut. Europa moet meer gaan investeren in onze werknemers om de economie weer op niveau te brengen. Daarnaast moeten platforms die levenslang leren mogelijk maken, meer in Europa worden gemaakt en niet in China of de Verenigde Staten. De kennis hebben we, laten we daar beter gebruik van maken! Het zit immers zo: van innoveren komt produceren, exporteren en boterhammen smeren.

Lees de vaardighedenagenda van de Commissie om een duurzamer, veerkrachtiger en rechtvaardiger Europa voor de volgende generatie op te bouwen.