EU-VK deal: Automatisch mechanisme voor geschillenbeslechting

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement heeft vandaag op mijn voorstel besloten dat de mechanismen voor geschillenbeslechting automatisch moeten functioneren en tevens snel afdwingbaar moeten zijn om afwijkingen van de overeenkomst door het Verenigd Koninkrijk al op voorhand te ontmoedigen.

De Europese interne markt met een gelijk speelveld voor bedrijven is een van de belangrijkste verworvenheden van de EU; een fundament voor economische groei en daarmee de verbetering van de levenskwaliteit in Europa. 

Het op Kerstavond van 2020 overeengekomen EU-VK Handels- en Samenwerkingsverdrag beschermt de integriteit van de Europese interne markt. Een robuust markttoezicht en een hoog niveau van bescherming van de rechten van EU-consumenten zijn hierin sleutelelementen. Een ‘race to the bottom’ op het gebied van sociale standaarden en mileuvoorwaarden wordt zo uitgesloten. Mocht namelijk het Verenigd Koninkrijk afwijken van Europese normen op dit gebied, is de EU gerechtigd tegenmaatregelen te nemen.

Lees de EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst hier. Of lees het advies van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming aan de Commissies Buitenlandse Zaken (AFET) en Internationale Handel (INTA) met betrekking tot de Brexit-deal: IMCO_EU-VK_Deal