Stemmogelijkheden voor 70-plussers

Geachte kiezer van 70 jaar en ouder,

Het is u vast niet ontgaan, de verkiezingen komen eraan. Nederland gaat binnenkort naar de stembus om nieuwe Tweede Kamerleden te kiezen. Ook u kunt uw stem weer laten horen!

Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:

  1. Stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021. Neem uw stempas, identiteitsbewijs en mondkapje mee!
  2. Een volmacht geven aan een andere kiezer. U vult op de achterkant van uw stempas (‘bij Volmacht’) de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen en ondertekent deze. Doe dit samen met de persoon die u wilt bemachtigen. Laat de persoon die voor u gaat stemmen (‘de gemachtigde’ of de ‘volmachtnemer’) de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Geef de gemachtigde ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee of laat een goed leesbare foto maken met de telefoon of tablet.
  3. Per brief stemmen. Dit is een nieuwe mogelijkheid! Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stemplusplas en een gezondheidscheck (enkele vragen over het coronavirus). Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen.

Heeft u vragen over het stemmen per brief: bel dan de telefonische informatielijn 0800-1351. De telefonische hulplijn is 7 dagen per week geopend van 08:00 tot 20:00 uur.

Als CDA-ouderengezant vraag ik u om uw stem niet verloren te laten gaan. Maar gebruik van één van deze drie mogelijkheden om uw stem te laten horen. En ja, natuurlijk heb ik een stemadvies voor u: stem CDA.

 

Met vriendelijke groet,

Toine Manders,
Lid Europees Parlement & Ouderengezant CDA