Uw Ouderengezant in Nederland en Europa

Bijna 9 maanden geleden maakte ik de overstap naar het CDA. Op die manier kan ik mijn werk in het Europees Parlement nog beter voortzetten en als speciaal Ouderengezant effectiever werken aan de vertegenwoordiging van ouderen in de politiek.

In dit blog wil ik jullie graag meer vertellen over mijn werk als Ouderengezant. Want ik krijg vaak de vraag: “Wat doe je zoal als Ouderengezant, met wie spreek je en wat probeer je te bereiken?”

Het is goed om te weten dat het bij mijn werk als Europarlementariër niet altijd en uitsluitend over ouderen gaat. De onderwerpen binnen mijn portefeuille zijn daar niet altijd geschikt voor, maar bij de voorbereiding kijken we wel zoveel mogelijk door de bril van ouderen.

De afgelopen maanden heb ik veel interessante en leerzame gesprekken gevoerd met ouderen en met ouderenorganisaties. Dat is van groot belang; op die manier kan ik de wereld van ouderen nog beter begrijpen. Al deze kennis en informatie kan ik goed gebruiken in mijn parlementaire werk.

In gesprek met ouderen en het maatschappelijk middenveld
Zo sprak ik met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), met de KBO-PCOB, met het Nationaal Ouderenfonds en met de ANBO. Grotere organisaties die zich enorm inzetten voor ouderen. Iedere organisatie op zijn eigen manier, met hun eigen achtergrond en missie, maar allemaal vol enthousiasme en energiek. Het ging over pensioenen, preventie, gezond ouder worden, veiligheid (digitaal en in de woonomgeving), eenzaamheid, mantelzorg en nog veel meer. We onderhouden goed contact, zeker als het gaat om het raakvlak tussen ouderen en Europees beleid.

Preventie en gezond ouder worden heeft mijn volle aandacht. In mijn ogen van groot belang als we de vergrijzing in Nederland en in Europa in goede banen willen leiden. Als we echt investeren in preventie, gezond eten en drinken en bewegen verhogen we de levenskwaliteit en houden we op termijn ook de kosten van de gezondheidszorg en de ouderenzorg behapbaar. Daarover heb ik ook gesprekken gevoerd met het Kenniscentrum Sport en Bewegen, met de Leyden Academy, maar ook bijvoorbeeld met Onze Markt. Want naast goede voeding heeft ook de wijze van telen, duurzaamheid en eerlijke prijzen mijn volle aandacht.

In vrijwel alle gesprekken gaat het ook over pensioenen. De achterblijvende indexatie en de dreigende kortingen zijn voor veel ouderen een grote zorg. En dat begrijp ik goed. In de gesprekken met Koepel Gepensioneerden en FNV Senioren heb ik veel achtergrondinformatie ontvangen. De koopkracht van ouderen blijft een belangrijk aandachtspunt, zeker als het gaat om ouderen die te maken krijgen met hoge zorgkosten met eigen bijdragen en eigen risico.

Binnen het CDA en met ouderen heb ik hier ook veel contacten over. Alle input uit deze gesprekken gebruik ik ook binnen de partij. Ik bespreek het met CDA Senioren, met Tweede Kamerleden, met leden van het landelijk bestuur, met de CDA Bestuurdersvereniging (BSV) en onlangs met kandidaat-Kamerleden Lucille Werner, Derk Boswijk, Inge van Dijk en Henri Bontenbal. Inspirerende gesprekken met als belangrijkste doel het verbeteren van de positie van ouderen, aandacht voor de vergrijzing en ‘ouderen’ op het netvlies houden van al mijn collega’s binnen het CDA en het Europees Parlement. Dit heeft onder andere geresulteerd in een apart hoofdstuk over ouderen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen: ‘Meer aandacht en zorg voor onze ouderen’.

De Europese Agenda
Het is goed om te weten dat het CDA Senioren lid is van de Europese Senioren Unie (ESU). De ESU is met ongeveer 1.250.000 leden de grootste politieke seniorenorganisatie in Europa, lid van de Europese Volkspartij (EVP) en vertegenwoordigd in 27 landen met ruim 30 organisaties. De komende jaren gaan we de samenwerking met de ESU verder optimaliseren. Inmiddels heb ik een goed gesprek gehad met An Hermans, de voorzitter van de ESU. Zij heeft tijdens een goed bezocht webinar in februari (georganiseerd door CDA Senioren) een hoopvolle speech gehouden. Ook Wopke Hoekstra was van de partij en zelf mocht ik ook een bijdrage leveren. Voor herhaling vatbaar wat mij betreft. Tot slot vertel ik u nog wat meer over twee activiteiten die de komende maanden gaan spelen. Ten eerste heeft de Europese Commissie eind januari een groenboek gepresenteerd als aanzet voor een breed beleidsdebat over de uitdagingen en kansen die de vergrijzende Europese samenleving biedt. In dit groenboek wordt de impact van deze demografische trend op onze economie en samenleving uiteengezet.Uiteraard zal ik als ouderengezant en als Europarlementariër veel aandacht geven aan dit groenboek.

Doet u mee?
In twee te plannen online bijeenkomsten wil ik dit groenboek graag bespreken met wethouders en raadsleden van het CDA (in samenwerking met de BSV) én met ouderen en ouderenorganisaties. Binnenkort volgt meer informatie. Ten tweede ben ik al langere tijd actief met het opzetten van een netwerk voor actieve vijftigplussers. Een netwerk met informatievoorziening, politiek en debat in combinatie met vriendschap en gezelligheid. Door corona loopt dit anders dan gepland, maar op de achtergrond zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Zodra het kan vertel ik u meer.

Toine Manders.
8 maart 2021