Vrouwendag: vanaf nu gelijke betaling mannen en vrouwen

Vandaag, op internationale vrouwendag, wil ik de ongelijkheid in de voetbalwereld aan de orde stellen. Helaas krijgen vrouwen die voor de nationale ploeg uitkomen, ook in 2021 in de meeste landen ter wereld, niet zoveel betaald als mannen. Dit is ook volgens de Europese Commissie een vorm van discriminatie en volgens Europese regels niet toegestaan. Daarom pleit ik nogmaals voor de gelijke betaling van voetbalsters. Brazilië, Noorwegen, Engeland en andere landen hebben dit reeds ingevoerd. Europa mag hierin niet achterblijven! Ik heb aan alle politici uit mijn fractie in het Europees Parlement (de christendemocratische EVP) gevraagd een brief te schrijven aan hun nationale voetbalbonden waarin ze vragen om voortaan vrouwelijke voetballers die voor het nationale elftal uitkomen net zoveel te betalen als de mannen. Zelf heb ik het voorbeeld willen geven door hierover een brief te sturen aan de KNVB.

Mijn brief aan KNVB
Betreft: Gelijke betaling voor mannen en vrouwen die in het nationale voetbalelftal spelen

Anno 2021 is gelijke betaling voor mannen en vrouwen die spelen nationale professionele voetbalteams nog steeds de absolute uitzondering, zowel in Europa als wereldwijd. Echter, Brazilië, Noorwegen, Engeland en andere landen hebben deze gelijke betaling reeds ingevoerd.

In antwoord op mijn recente parlementaire vraag, bevestigde Europees commissaris Dalli dat “Wanneer mannelijke en vrouwelijke voetballers die in het nationale ploeg spelen zonder een evenredige en gerechtvaardigde reden anders betaal worden, dan druist dat in tegen het beginsel van gelijke beloning in artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de herschikte Richtlijn 2006/54/EG. De herschikte richtlijn verbiedt directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht, met inbegrip van genderspecifieke loondiscriminatie.”

De situatie is duidelijk. Daarom roep ik u op om in actie te komen en het goede voorbeeld van Brazilië, Noorwegen, Engeland en andere landen te volgen, de EU-wetgeving op dit gebied te respecteren en de situatie onmiddellijk te corrigeren.

Tevens is mij opgevallen dat in artikel 20 van het FIFA regelement het vrouwenvoetbal uitdrukkelijk is uitgesloten van het systeem van opleidingsvergoeding, dat in 2001 in op voorspraak van onder andere toenmalig Eurocommissaris Viviane Reding, Harry van Raaij, Henk Kesler en ondergetekende is ingevoerd. Genoemd artikel is eveneens een duidelijk geval van discriminatie. Onder andere de NOS berichtte hierover. Mijn brief hierover aan de FIFA leverde geen bevredigend antwoord op. Ik roep de KNVB op zich binnen de FIFA in te zetten om de betreffende passage in artikel 20 van het FIFA-regelement te schrappen.

Materiaal uit de oude doos:

📽 YouTube: Vergoeding voor jeugdspelers