Artikelen door pierre

De politiek dichterbij de mensen brengen

De EU en ons dagelijks leven Wat merken we van de EU in ons dagelijks leven? In Nederland zijn grote groepen de (volstrekt onterechte) mening toegedaan dat de EU ons alleen maar geld kost. Vooral als gezegd wordt dat Nederland een van de nettobetalers is. Het tegendeel is waar! Als handelsland verdienen wij veel meer […]

Brussel boos op Toine Manders

Voor uitbreiding van de EU is unanimiteit vereist. Nederland heeft samen met Frankrijk, Spanje en Denemarken tegen toetreding door Noord Macedonië en Albanië gestemd. Toine Manders volgde het verkiezingsprogramma van 50PLUS en stemde overtuigd tegen. Een terugblik in de tijd De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staat (EGKS) is de voorloper van de EU, opgericht […]

Wildgroei aan verschillende lage-emissiezones (LEZ’s) en tolsystemen in EU-lidstaten belemmeren het vrije verkeer van goederen, diensten en personen in de EU

De EU stelt terecht hoge eisen aan de luchtkwaliteit in de lidstaten en het beperken van schadelijke emissies. We ervaren momenteel echter een wildgroei aan ongecoördineerde lokale maatregelen in de lidstaten om deze doelstellingen te bereiken. Hoewel de inspanningen die gedaan worden toe te juichen zijn, levert het gebrek aan coördinatie op EU-niveau een ernstige […]

Een interne markt voor kmo’s die werkt: invoering van een “versnelde procedure” bij het Europees Hof van Justitie

Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen van dit jaar hebben we veel klachten van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) ontvangen. Veel kmo’s geven aan dat de interne markt voor hen niet goed werkt en dat dit voor een deel te maken heeft met het feit dat Europese richtlijnen van lidstaat tot lidstaat verschillend worden […]

European Games Award: EP moet in de herkansing

Europa kan wereldleider worden in de steeds belangrijker wordende ‘gaming’ industrie, dat vindt Europarlementariër Toine Manders (50PLUS-EVP). Hij wil hiervoor een ‘European Games Award’ instellen, een soort Europese tegenhanger van de Amerikaanse ‘Oscars’ in de filmindustrie.  Vooral educatieve games kunnen door de inzet van kunstmatige intelligentie veel Europeanen meer bij de maatschappij betrekken en hun […]

50PLUS overtuigt Europees Parlement: één miljoen euro voor Europees Ouderen Netwerk

De helft van de Europese bevolking is 50-plus maar hun stem wordt onvoldoende gehoord in Brussel. Europarlementariër Toine Manders (50PLUS-EVP) heeft voorgesteld om een Europees Ouderen Netwerk in te stellen, wat kan bijdragen met kennis en ideeën om het Europese beleid ‘ouderenproof’ te maken en de ‘zilveren economie’ te versterken. Op dinsdag 3 september stemde […]