European Games Award: EP moet in de herkansing

Europa kan wereldleider worden in de steeds belangrijker wordende ‘gaming’ industrie, dat vindt Europarlementariër Toine Manders (50PLUS-EVP). Hij wil hiervoor een ‘European Games Award’ instellen, een soort Europese tegenhanger van de Amerikaanse ‘Oscars’ in de filmindustrie.  Vooral educatieve games kunnen door de inzet van kunstmatige intelligentie veel Europeanen meer bij de maatschappij betrekken en hun levensstijl verbeteren.

Op 3 september stemde een nipte meerderheid in de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) tegen het idee van Toine Manders: “Nederland en Europa zijn top in de gaming sector.

Het is een snel groeiende industrie, die veel kan bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen. Door via een European Games Award jaarlijks de aandacht hiervoor te vergroten kunnen we wereldwijd nog succesvoller zijn.

Ik zal de EVP-fractie in het Parlement, waar 50PLUS lid van is, vragen om het amendement tijdens de plenaire behandeling opnieuw in stemming te brengen. We moeten alles doen om de EU wereldleider te maken in deze belangrijke sector!”

50PLUS overtuigt Europees Parlement: één miljoen euro voor Europees Ouderen Netwerk

De helft van de Europese bevolking is 50-plus maar hun stem wordt onvoldoende gehoord in Brussel. Europarlementariër Toine Manders (50PLUS-EVP) heeft voorgesteld om een Europees Ouderen Netwerk in te stellen, wat kan bijdragen met kennis en ideeën om het Europese beleid ‘ouderenproof’ te maken en de ‘zilveren economie’ te versterken.

Op dinsdag 3 september stemde een meerderheid in de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) voor het idee van Toine Manders. Hiervoor wil de commissie EMPL één miljoen euro uittrekken.

Als ook het voltallige parlement tijdens de plenaire stemming in Straatsburg, waarschijnlijk in oktober 2019, akkoord gaat, kan de Europese Commissie van start met het opzetten ervan.

Toine Manders: “Ik ben erg blij met dit succes op mijn tweede werkdag na de zomervakantie. Ouderen hebben veel levenservaring en het is goed als er meer wordt gedaan met hun inbreng. Alle hulp is welkom om jong en oud te verbinden”.