Vragen aan Europese Commissie een Universele EU-milieusticker

Als lid van het Europees Parlement maak ik me sterk voor de belangen van miljoenen Europeanen die deze zomer binnen de Europese Unie reizen. Een van de uitdagingen waar reizigers vaak mee geconfronteerd worden, zijn de verschillende milieuzones in lidstaten, waarvoor specifieke milieustickers vereist zijn. Met het doel de kwaliteit van leven en de luchtkwaliteit te verbeteren in deze zones, zijn deze maatregelen begrijpelijk en noodzakelijk. Echter, het gebrek aan harmonisatie van deze regels zorgt voor verwarring en onnodige boetes voor argeloze reizigers.

Het probleem doet zich vooral voor bij spontane gelegenheidsreizigers en gepensioneerde dagjesreizigers, die vaak niet op de hoogte zijn van de specifieke milieuzoneregels van de bezochte steden of lidstaten. Het gevolg is dat zij zonder de juiste milieusticker per ongeluk deze zones binnenrijden en geconfronteerd worden met hoge boetes. Dit kan een negatieve invloed hebben op hun reiservaring en kan zelfs ontmoedigend werken om nogmaals te reizen.

Om dit probleem aan te pakken en het voor reizigers gemakkelijker te maken om zich binnen de Europese Unie te verplaatsen, heb ik vragen gesteld aan de Europese Commissie. Ik pleit voor een universele EU-milieusticker die in alle lidstaten geldig is. Met een dergelijke uniforme aanpak hebben reizigers slechts één sticker nodig, ongeacht hun reisbestemming binnen de EU. Dit zou niet alleen de complexiteit van het reizen verminderen, maar ook de naleving van de milieuzoneregels bevorderen en een positief effect hebben op de luchtkwaliteit in deze gebieden.

Een universele EU-milieusticker zou de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen en het bewustzijn van reizigers vergroten over de milieuzoneregels binnen de EU. Het is essentieel dat de Europese Commissie deze kwestie serieus neemt en stappen onderneemt om tot een uniforme aanpak te komen. Dit kan worden bereikt door overleg met alle lidstaten en het opstellen van gemeenschappelijke criteria voor het vaststellen van milieuzones en de bijbehorende milieustickers.

Daarnaast kan de Europese Commissie, als onderdeel van een bredere aanpak, ook investeren in campagnes om bewustwording te vergroten bij reizigers en de beschikbaarheid van milieustickers te bevorderen. Zo kunnen we gezamenlijk streven naar schonere lucht en een duurzame mobiliteit in Europa.

Als lid van het EP zal ik blijven ijveren voor een uniforme EU-milieusticker en andere maatregelen die het reizen binnen de Europese Unie gemakkelijker en milieuvriendelijker maken. Het is belangrijk dat we als Europese Unie samenwerken om duurzaam toerisme te bevorderen en de negatieve impact op het milieu te verminderen, terwijl we tegelijkertijd het plezier van het reizen behouden voor alle Europese burgers.